Ukens Sykkeltips & triks

Ukens Sykkeltips & triks

Gireteknikk

For de fleste vil det være best å sykle mest mulig på mellomskiva foran. Storskiva foran kommer til sin nytte på asfalt og i utforkjøringer, mens miste skiva kun brukes i bratte bakker og ekstremt teknisk terreng.

Riktig giring er en viktig del av syklingen. Det gjelder å planlegge riktig gir i forkant av utfordringen som venter. Dette gjør en for å klare å opprettholde farten og tråkkfrekvensen på beina gjennom de ulike hindringene.

I skogen støter man ofte på mange situasjoner. Lurt å trene på dette, for her blir en aldri utlært. Giringen er spesielt viktig når det kommer til sving og bakker, slik at en som nevnt ikke mister for mye fart og frekvens.

Slitasje & levetid

Et annet sentralt moment med riktig giring, er levetiden på drivverket ditt (kjede og tannhjul). Her er det VIKTIG at man prøver å unngå for bratt vinkel på kjeden. Dvs. ikke ha kjeden på det store tannhjulet foran, samtidig som du har kjeden på det store tannhjulet bak. Det samme gjelder motsatt (minste både foran og bak). I disse stillingene vil kjede «gnage» på tannhjulene og føre til slitasje og ekstra fare for kjede brudd.

Liten kraft i pedalen når du girer.

Ideelt sett skal en heller ikke gire med kraft i pedalene. I praksis kommer man ikke utenom dette. Det finnes allikevel en mulighet for å gire med mindre trykk på pedalen. Hvis du sykler i en bakke og kjenner at du trenger et lettere gir, trå litt ekstra rett før du girer, da blir det et lite «rom» hvor du kan gire mykt og trygt.

Riktig gir sparer krefter

I en kupert løype med litt fart som f.eks. Hårfagrerittet, vil effektiv gireteknikk spare deg for MYE krefter. Det riktige vil være å opprettholde tråkkfrekvensen og farten langt opp i bakken. All fart man kan få med inn i bakken er positivt. Det forutsetter at du girer stadig lettere etter hvert som bakken blir brattere og farten minsker. Etter hvert vil det falle seg naturlig å finne seg et gir som du bruker opp bakken uten å miste nevneverdig fart før bakketoppen. Det er også energimessig smart å spare noen av kreftene i bakkene, for så å kunne reise seg og gi på litt ekstra i det en tipper over toppen. Når man reiser seg vil det være normalt å gire et tyngre gir. Når farten over bakketoppen er god, setter en seg ned og begynner å gire oppover til riktig belastning. På den måten kommer man kjapt opp i fart etter bakken og en har utnyttet bevegelsesenergien mest effektivt.

Utforkjøringer

I utforkjøringer hvor man ikke trår, er det anbefalt å kjøre med kjeden på det store tannhjulet foran og ganske høyt oppe på kransen (tannhjulet) bak. Dette gjøres for å skape litt strekk i kjedet og dermed redusere faren for at kjeden hopper av ved slagete underlag i utforkjøringer.

 

Finn deg gjerne et jevnt flatt underlag som en vei eller åpen plass og øv på hvordan gir valg virker inn på tråkkfrekvens og belastning. Likeså med å prøve deg i ulike bakker.

Håper du fikk noe ut av dette og lykke til med giringen 😀