Ukens Sykkeltips & triks – Hårfagrerittet

Ikke alltid like lett å vite hva de ulike tingene på sykkelen heter.

En føler seg gjerne litt Dum og hjelpeløs når ekspeditøren i sykkelbutikken spør deg om ulike ting og du ikke skjønner noe av det.

Dette er ment som en enkel guide for deg, som du kan bruke som et oppslagsverk og veiledning.

Lykke til i sykkelbutikken!

Hva sitter hvor på sykkelen

Husk å melde deg på Harfagrerittet.no/pamelding