Ukens sykkeltips & triks

Ukens sykkeltips & triks

Velge riktig lufttrykk til terrengsykling

Riktig lufttrykk i dekkene på en terrengsykkel er et populært diskusjonstema frem mot de rittene. Å sykle med optimalt lufttrykk i dekkene har en stor innvirkning på hvordan sykkelen føles og hvor mye kontroll du har over sykkelen under løpet, eller på trening.

Dekk med for høyt lufttrykk vil resultere i dårlig kontakt og grep mot underlaget. For lite lufttrykk i dekkene kan resultere i en sykkel som føles nervøs i svingene og stor risiko for å punktere.

HVA ER RIKTIG TRYKK?

Det finnes dessverre ikke noe fasitsvar på hva som er riktig lufttrykk i dekkene, da dette kan variere veldig mellom ryttere og utstyret generelt. Faktorer som volumet på dekkene, bredden på felgen og typen terreng det skal sykles i spiller inn på hvilke dekk trykk du skal velge.

FREMGANGSMÅTE FOR Å FINNE DET OPTIMALE LUFTTRYKKET

En god fremgangsmåte for å finne det dekk trykket som er optimalt for deg og ditt utstyr, er å finne det trykket som fungerer under vanlige forhold, som f.eks grusveier og skogsbilveier. Når du kjenner dette, vil der være enklere å justere trykket etter terrenget du skal sykle i.

Skaff deg en god pumpe med trykkmåler. Pump opp dekkene til 3 – 3,5 bar. Dette er sannsynligvis et høyere dekktrykk enn hva som er optimalt. Har du slangeløst oppsett, kan du starte med lavere trykk. Kjør en tur eller to med dette trykket i dekkene i terrenget du vanligvis sykler i. Merk deg hvordan sykkelen føles og oppfører seg. Merk deg spesielt hvordan sykkelen føles i svinger med løst underlag og i terreng med litt røtter og steiner.

Etter å ha fått følelsen på hvordan sykkelen føles med et lufttrykk som sannsynligvis er litt for høyt, slipper du ut omtrent 0,35 bar fra begge dekkene og sykler en ny tur i samme type terreng. Du vil sannsynligvis føle at sykkelen har bedre kontakt med underlaget, det føles litt bedre å sykle over steiner og røtter. Merker du ingen forskjell, slipper du ut mer luft fra dekkene.

Formålet med dette er å finne det laveste lufttrykket du kan kjøre med, uten å punktere. Du punkterer (som regel) når slangen kommer i klem mellom underlaget og felgen. Dersom du punkterer mye, og kjenner at felgen slår mot underlaget, er trykket i dekkene for lavt. Ved slangeløst oppsett er ikke gjennomslagspunktering noe problem, og en kan normalt kjøre et lavere trykk enn om du bruker slanger. Risikoen med for lavt trykk ved slangeløst oppsett er bulking av fegen og at dekkene slipper felgen og raper luft i svinger.

Om du har mye gjennomslagspunktering og kjenner felgen bulker mot underlanget, øker du trykket i små intervaller til du finner et optimalt trykk.

BALANSE MELLOM LAVT TRYKK OG RULLEMOTSTAND.

Et lavere trykk i dekkene kan øke rullemotstanden mot underlaget. Til tross for dette, velger de fleste å ofre litt av den reduserte rullemotstanden mot alle fordelene et bedre grep mot underlaget gir.  Gutta som kjører virkelig raskt i Hårfagrerittet, har som regel ikke mer enn i overkant av 2 bar i dekkene.

VALG AV DEKK

De fleste kjører med samme dekk gjennom hele sesongen, mens noen bytter dekk etter forholdene. Skal du kjøre med samme dekk gjennom hele sesongen, er det lurt å velge et dekk med høyt volum. Gjerne med bredde på 2,2 til 2,25 tommer.  Jo mer volum du har i dekkene, jo lavere trykk kan du kjøre med.

Når du har funnet det optimale lufttrykket for dine dekk, bli kjent med hvordan det føles når du klemmer på dekkene med hånda. Da er det letter å finne tilbake til det riktige trykket, dersom du punkterer langt inne i skogen eller under et ritt.

 

 Noen enkle tommelfinger regler

  • Bruk ALDRI dekk trykk utenfor anbefalt. Det anbefalte står som regel på dekket og er som regel påført i PSI (Pounds per Square Inch).
  • Er du liten og lett så legg deg mot lave tall, er du tung går du mot høye tall.
  • Skal du kun på asfalt gå mot høyere tall, skal du ut i terrenget går du mot lavere tall.

 

Spinn Sykkelshop kan også gi det et svært godt tilbud på nye dekk om du trenger

Maxxis terreng dekk

 

Maxxis Crossmark dekk til 549,- /stk.