Olaf Tufte bærer sykkel

01 OKT 2005. Second Tufte Farmer Challenge at Tuftes Farm near Nykirke in Norway. Photo: Sybrand Treffers. Busken Huetstraat 14, 3532 GV Utrecht, The Netherlands. treffers@sybrand.nl