Gruppepåmelding

... for deg som ønsker å forhåndsbetale minst 10 plasser.

Bestillingen må være registrert hos oss før rittet er fulltegnet.
 • Inneholder navn på bedrift, lag eller organisasjon.
 • Dere kan selv bestemme hvilket beløp dere skal dekke, beløpet oppgis pr deltager.

  * Startkontingent: 550,-
  * Engangslisens: 200,-
  * Transport: 250,-
  * Avbestillingsforsikring: 25,- (mot fremvist legeerklæring)
  * Påmeldingsavgift: 17,50

  Dette er som et gavekort å regne. Det som overstiger det beløpet dere dekker, betaler deltageren selv med kredittkort.
 • Hvor mange plasser dere ønsker å reservere og forhåndsbetale. Laget / bedriften forplikter seg til å betale hele beløpet, uavhengig av hvor mange som melder seg på.
 • Fakturaadresse til lag, bedrift eller organisasjon som skal betale for.
 • Vilkår

  Ved å sende inn denne bestillingen forpliktes organisasjonen til å forhåndsbetale det spesifiserte beløpet for hver av det antall deltagere som ønskes registrert.

  Organisasjonen får tilsendt:
  ○ Bestillingsbekreftelse på epostadresse oppgitt over.
  ○ Det antallet voucherkoder som er forhåndsbestilt.
  ○ Faktura på hele beløpet, uavhengig av hvor mange som faktisk melder seg på.

  Dere må så gi hver enkelt rytter en voucherkode, som hun eller han bruker når de melder seg på selv.
  Denne koden gir deltageren anledning til å melde seg på selv etter at det er blitt fullt. Den vil også dekke avgiften til rittet og eventuelt lisens og transport.

  Det er viktig at hver enkelt deltager melder seg på på egenhånd, slik at telefonnummer, epostadresse, fødselsdato og navn blir riktig.

  Vi bruker epostadresser og telefonnumre til å sende ut viktig sikkerhetsinformasjon før rittet. Navn og fødselsdato blir brukt til forsikring. Feil i opplysningene vil kunne føre til at deltageren ikke er forsikret.

  Oppdager vi for eksempel duplikate epostadresser eller telefonnumre, så vil det kunne medføre at deltageren ikke får utlevert startnummer, og ikke får starte.