Hvor i løypen kan man trene?

På sikt ønsker vi en løype som kan brukes hele året. Akkurat nå er det ikke slik.

Vi har merket av partier som ikke skal brukes med rødt og partier hvor vi må vise stort hensyn med gult.

Se harfagrerittet.no/kart.

Gule partier er typisk områder hvor det er mye gående og smalt, og vi ønsker ikke konflikter mellom gående og syklende.

I røde partier skal vi ikke sykle. Enten fordi det pågår opparbeidelse av ny trase, og det er ikke ønskelig med ferdsel. Eller fordi det er privat grunn hvor vi ønsker å beholde vårt gode forhold til grunneierne.

Det er spesielt under Kalving og lammingen (april-mai) det er mest kritisk å sykle i terrengpartiene. Så vis hensyn!