Hvordan seeder vi i Hårfagrerittet?

Seeding er for de som ønsker å sykle så fort som mulig gjennom løypen. Seeding betyr egentlig bare at vi sorterer rekkefølgen på deltagerene slik at de som sykler fortest blir plassert i de første puljene. Slik reduserer vi farlige forbikjøringer.

Vi seeder basert på tidligere resultater i 2014-2017 i følgende ritt; Hårfagrerittet, Nordsjørittet, Garborgrittet, BB Nedstrandrittet og Steinsvik Group Rittet.

Dette gjør vi i samarbeid med Turritt.com.

Når vi har seedet så vil du kunne se resultatene i deltagerlisten vår. Den finner du her.