Priser for Hårfagrerittet 2019

Start kontingent 54 km 495,-
Start kontingent 30 km 495,-
Engangs lisens Hårfagrerittet
(Om du ikke har helårslisens gjennom sykkelklubben din)
50,-/ 200,-
Avbestillingsforsikring 25,-
Administrasjonsgebyr 25,-
Starkontingent ungdomsrittet 100,-
Engangslisens ungdomsrittet 150