Priser for Hårfagrerittet 2020

Start kontingent 54 km 499,-
Start kontingent 20 km 499,-
Engangs lisens Hårfagrerittet
(Om du ikke har helårslisens gjennom sykkelklubben din)
150,-/ 200,-
Avbestillingsforsikring 25,-
Administrasjonsgebyr 25,-
Starkontingent ungdomsrittet 100,-
Engangslisens ungdomsrittet 150