Priser for Hårfagrerittet 2021

Start kontingent 44 km 495,-
Start kontingent 22 km 495,-
Engangs lisens Hårfagrerittet
(Om du ikke har helårslisens gjennom sykkelklubben din)
150,-/ 200,-
Avbestillingsforsikring 25,-
Administrasjonsgebyr 25,-