Parkering

Parkeringsplasser for deltagere, vakter og publikum er merket på harfagrerittet.no/kart

Trykk på menytegnet til venstre
Trykk på «Alle kategorier»
Trykk på «Parkering»

Parkering startområdet på Kårstø
Det er parkeringsmuligheter på anviste steder ved start på Kårstø. Vi anbefaler at man er ute i god tid.
Vi ber om anvisning fra våre vakter blir fulgt, og gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å parkere langs veiskulder.
Parkering startområdet i Aksdal
Det er parkeringsmuligheter på anviste steder ved start i Aksdal. Vi anbefaler at man er ute i god tid.
Vi ber om anvisning fra våre vakter blir fulgt, og gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å parkere langs veiskulder.