Parkering

Parkeringsplasser for deltagere, vakter og publikum er merket på harfagrerittet.no/kart

Trykk på menytegnet til venstre
Trykk på «Alle kategorier»
Trykk på «Parkering»

Parkering startområdet i Aksdal
Det er parkeringsmuligheter på anviste steder ved start i Aksdal. Vi anbefaler at man er ute i god tid.
Vi ber om anvisning fra våre vakter blir fulgt, og gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å parkere langs veiskulder.