Gruppepåmelding

Vi gir bedrifter, organisasjoner og lag anledning til å forhåndsbestille billetter til Hårfagrerittet.

Se bestillingsskjema og vilkår her: harfagrerittet.no/gruppepamelding

Dette foregår slik:

  • Du registrerer påmeldingen i skjemaet på linken over.
  • Verdien på Voucheren bør være på minst 567,50 for da slipper de som melder seg på å bruke kredittkort i det hele tatt. (forutsatt at dem har helårslisens).
  • Antall deltagere må være minst 10.
  • Når dette er gjort får dere tilsendt en Voucherkode (verdikupong).
  • Denne sender dere ut til de som dere ønsker å betale påmeldingen for, så melder de seg på selv. (Slik sikrer vi at de registrerer de rette dataene i påmeldingen.)
  • Når deltageren melder seg på, så vil det være et felt for å registere voucherkoden, slik at dette fungerer som hele eller en del av betalingen.
  • Faktura blir sendt til fakturaadressen dere har oppgitt en gang før rittet, denne må betales før startnummeret kan hentes.