Frister

  • Vi åpner påmeldingen mandag 25. novenber klokken 00:00. (299,- for både 54 og 27 km)
  • Vi høyner prisen 1. januar klokken 00:00 (599,- / 299,-)
  • Vi høyner prisen 17. mai klokken 00:00 (699,- / 399,-)
  • Påmeldings- og navneendringsfristen er søndag 27. mai 2016 klokken 23:59
  • Absolutt siste frist for påmelding er lørdag 2. juni klokken 10:00.