Avbestillingsforsikring

Dersom har tegnet avbestillingsforsikring og blir syk slik at du ikke kan sykle rittet, så kan du scanne en legeattest og sende den til pamelding@harfagrerittet.no.

Da vil du få tilbakebetalt startkontingenten på 550,-, eventuell engangslisens (200,-) og eventuell transport (200,-).

Husk også å legge ved bankkontonummer.